METODICĂ ȘI FORMARECercurile pedagogice ale profesorilor de Limba și literatura românãCercurile pedagogice ale profesorilor de limba română 2017-2018

Organizarea cercurilor pe zone


Responsabili cercuri pedagogice 2017-2018Consfatuiri 2017 ale profesorilor de limba română
Concluzii Miercurea-Ciuc
Propunere planificare
Propunere schita lecției
Sugestii proiectul unității de învățare
Test inițial clasa a V-a
Limba și literatura română progresie
Limba și literatura română minoritati progresie
LECTURIADA 2017Programe scolare pentru discipline optionaleProcedură operațională privind „Avizarea programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculum la decizia școlii”

CDS Limba neoelenă și civilizația Greciei Antice Programa școlară
CDS Limba neoelenă și Grecia turistică Programa școlară
CDS Competență în mass-media - Programă școlară
CDS Dezbatere, oratorie și retorică - Programă școlară
CDS Dezvoltarea abilitatilor de viaţă - Programă școlară
CDS Educație interculturală - Programă școlară
CDS Educație pentru drepturile de proprietate intelectuală - Programă școlară
CDS Lectura și abilitățile de viață - Programă școlară
CDS Rădăcinile latine în cultura și civilizația românească - Programă școlară
OMECS 4711 - aprobare programe opțional Limba română OMECS 4711Formare continuãFormarea continuă a cadrelor didactice vezi aici
Programul Uniunii Europene pentru educatie, formare profesionala, tineret si sport 2014-2020 - Erasmus+ vezi aici
Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar vezi aici
Ordin modificare a metodologiei formare continuă vezi aici, vezi aici
OMENCS 5386/30.09.2016 privind modificarea metodologiei de formare continuă vezi aici
Oferta formare CCD 2016-2017.pdf vezi aici
Anexe inspecții pentru grade didactice vezi aici, vezi aici
Precizări echivalare doctorat cu gradul didactic I vezi aici
Metodologie privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare credite profesionale transferabile vezi aici

Harta-judetului-Arad